Początki Szkoły w Busównie

Przed rokiem 1936 szkoła mieściła się w Busównie w opuszczonym , starym budynku, ciemnym i wilgotnym. Później placówka przeniesiona została do budynku diakówki popowskiej – obok cerkwi . Uczęszczało wówczas do niej 69 uczniów , były 4 oddziały i uczył tylko jeden nauczyciel.  

1308

Początki budynku gdzie znajduje się agroturystyka

Wiosną 1937 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu. Prace przebiegły sprawnie , gdyż 11 listopada tego roku została oddana do użytku. Szkoła piękna, duża , murowana, o podwyższonym stopniu organizacyjnym. Uczyło dwóch nauczycieli, liczba uczniów -111. Oprócz sal lekcyjnych utworzono świetlicę , szatnię , kancelarię. W roku 1939, w ramach komasacji , szkoła otrzymuje działkę, na której zakłada sad. Wybuch II wojny światowej. Na teren Busówna przybywają nacjonaliści , którzy zakazują nauki polskim dzieciom, szykanując kierownika szkoły Lucjana Świechowskiego, który opuszcza placówkę w 1940 roku  Rodzice z polskich rodzin szukają szkoły dla swoich dzieci. Po długich staraniach , dzięki dziedzicowi Zdzisławowi Lechnickiemu , lekcje odbywają się w Pniównie, który wynajmuje izbę w chacie Ukraińca i załatwia zezwolenie u władz niemieckich. Jako nauczycielka pracuje wówczas Zofia Dudkowa , Która wędruje wraz z dziećmi na lekcje do Pniówna pokonując codziennie 5 kilometrów . Szkoła świeci pustkami  

Dalsza historia budynku

C.D.N.